Algemeen     Bestuur     Accreditatie     Lidmaatschap     Ledenpagina

 

Vergaderingen     Evenementen     Links

 

 

Algemeen

Het doel van de Vestibulaire Vereniging is het bevorderen van kennis op het gebied van het evenwicht. De vereniging organiseert hiertoe twee maal per jaar een wetenschappelijke vergadering die open staat voor een ieder die dit doel een warm hart toedraagt. De bijeenkomsten worden traditiegetrouw op donderdagen in de namiddag gehouden op wisselende locaties (zie vergaderingen). De voertaal is Nederlands, tenzij anderstalige gasten aanwezig zijn. Na bestuurs­mededelingen en de mogelijkheid een casus te bespreken volgt een aantal wetenschappelijke voordrachten en een rondleiding door het lab van de gastheer of -vrouw.

De Vestibulaire Vereniging is in 1998 voortgekomen uit de Landelijke Vestibulaire Werkgroep. Deze werkgroep had hetzelfde doel als de Vestibulaire Vereniging, zij het zonder een wettelijke grondslag. De Vestibulaire Vereniging staat bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort ingeschreven onder nummer 32071242.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit prof. dr. F. Wuyts (voorzitter, Antwerpen), dr. J. Venhovens (penningmeester, Dordrecht), dr. J.C.C. Widdershoven (Maastricht), prof. dr. T.D. Bruintjes (Apeldoorn en Leiden) en secretaris is prof. dr. J.E. Bos (Soesterberg en Amsterdam), mail@vestibulairevereniging.info, p/a TNO Human Performance, Postbus 23, 3769 ZG Soesterberg.

 

Accreditatie

Omdat de kosten voor het verkrijgen van nascholingspunten (voorheen bij de verenigingen voor KNO, Neurologie en Klinische Fysica) niet meer in verhouding stonden tot het aantal extra gegadigden voor de bijeenkomsten van de Vestibulaire Vereniging, worden deze vanaf 2015 hier niet meer voor aangemeld. De gezamenlijke bijeenkomsten met de KNO-vereniging vormen hierop een uitzondering en blijven wel in aanmerking komen voor accreditatie.

 

Lidmaatschap

De Vestibulaire Vereniging heeft leden uit Nederland en België. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich per post of email aanmelden bij de secretaris (zie bij
bestuur). De contributie bedraagt € 10 per jaar en kan overgemaakt worden op IBAN NL41INGB0006939826 (BIC/SWIFT INGBNL2A) t.n.v. Vestibulaire Vereniging, Nijmegen. Leden krijgen uitnodigingen toegestuurd.

 

Voor leden is er ook een pagina met extra informatie. Voor een username en password kunt u terecht bij de secretaris o.v.v uw naam, adres en werkgever. Hier vindt u ook informatie over het steunfonds voor proefschriften. Klik hier om op deze pagina te komen.

 

Vergaderingen

 

2023-06-16+17 Lustrumviering

2023-01-26 Gelre Apeldoorn

2022-06-16 UMC Utrecht

2020-11-06 Maastricht, afgelast wegens corona

2020-05-14 Maastricht UMC+, afgelast wegens corona

2019-11-21 NBC Nieuwegein, samen met de KNO-vereniging

2019-03-29 Sint-Augustinus Antwerpen

2018-11-22 NBC Nieuwegein, samen met de KNO-vereniging

2018-04-26 CWZ Nijmegen

2017-11-16 NBC Nieuwegein, samen met de KNO-vereniging

2017-05-10 Leiden UMC

2016-11-17 NBC Nieuwegein, samen met de KNO-vereniging

2016-03-18 UZA Antwerpen

2015-11-19 NBC Nieuwegein, samen met de KNO-vereniging

2015-04-09 GZ Apeldoorn

2014 Geen najaarsvergadering

2014-04-25 NBC Nieuwegein, samen met de KNO-vereniging

2013-11-14 MECC Maastricht, samen met de KNO-vereniging

2013-01-31 EMC Rotterdam

2012-11-15 UMC Nijmegen

2012-03-29 TNO Soesterberg

2011-11-24 UMC Utrecht

2011-03-17 Symposium + oratie VU Amsterdam

2010-10-15 UZA Antwerpen

2010 Geen voorjaarsvergadering

2009 Geen najaarsvergadering

2009-05-28 VUmc Amsterdam

2008-11-20 GZ Apeldoorn

2008-04-10 AZG Groningen

2007-11-01 TNO Soesterberg

2007-04-05 AZM Maastricht
2006-11-30 AMC Amsterdam

2006-04-13 CWZ Nijmegen

2005-10-13 EMC Rotterdam

2005-03-17 UMC Utrecht

2004-10-14 Vervallen wegens staking openbaar vervoer

2004-01-24 UZA Antwerpen

2003-11-27 GZ Apeldoorn

2003-01-24 Masterclass prof. dr. A. Bronstein AZM Maastricht

2002-10-03 VUmc Amsterdam

2002-03-21 AZG Groningen

2001-10-11 RZ Nijmegen

2001-04-12 TNO Soesterberg

2000-10-09 AZD Rotterdam

2000-04-13 AMC Amsterdam

1999-10-01 UZA Antwerpen

1999-03-18 AMC Amsterdam

1998-11-26 AMC Amsterdam

 

Evenementen

 

2023-05-8+9 Rotterdamse cursus voor vestibulair assistenten (Erasmus MC Rotterdam)

2023-04-21+22 Antwerp International Vestibular Course (University of Antwerp)

2022-05-9 t/m11 Barany Society, Madrid

2021-06-18 Oratie dr. T.D. Bruintjes, Leiden (livestream)

2019-09-23+24 Cursus voor vestibulair assistenten, Rotterdam

2017-10-14 Symposium Evenwicht onder de loep! Gent

2016-12-03 Symposium Understanding pitfalls in the assessment of vestibular patients, Sint-Augustinus, Antwerpen.

2016-05-25+26 Cursus voor vestibulair assistenten in Rotterdam (Erasmus MC Rotterdam, UMC Maastricht, Duizeligheidscentrum Apeldoorn)

2016-04-01 Afscheidscollege Prof. dr. H. Kingma, Maastricht

2016-03-23 Vestibulaire cursus Gent

2016-03-12 Ménière-symposium Apeldoorn

2015-12-09 Ménière voorlichtingsavond Arnhem

2010-10-15 Symposium Evenwichtsstoornissen: een theoretische en praktische multidisciplinaire aanpak, Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk)

2008-01-25+26 Vestibulaire Nascholingscursus voor KNO-artsen en Neurologen te Maastricht.

2008-03-11+12 Cursus voor vestibulaire assistenten te Rotterdam.

 

Links

 

Barany Society: www.baranysociety.nl

Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- & Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied: www.kno.nl

Nederlandse Vereniging voor Neurologie: www.neurologie.nl

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica: www.nvkf.nl

 

 

Voor aanvullende relevante links en/of evenementen kunt u contact opnemen

met de secretaris van de Vestibulaire Vereniging.

 

Laatst bijgewerkt op 2023-02-13